RSS Feed
Česta pitanja : Zalbe/primedbe korisnika
Kanali pristupa Službi za rešavanje žalbi korisnika su TELEFON: (011) 40 30 100 E-MAIL: info@nepo.rs WWW: http://neposys.com/strana/22/Briga-o-korisnicima [http://neposys.com/strana/22/Briga-o-korisnicima] POŠTANSKA ADRESA: Nepo System Cara Du...
Pri rešavanju žalbi korisnika mora se znati sledeće: * Korisnik mora da dostavi žalbu/prigovor propisanim kanalima, inače ona neće biti propisno evidentirana i neće se uzeti u razmatranje. * Svaka poslata žalba/primedba zavodi se pod posebnim brojem...
U žalbe korisnika ne spadaju prijave kvarova na uređajima i zahtevi koji su obuhvaćeni ugovorima o održavanju.
U žalbe korisnika spadaju: * Primedba na rad tima ili pojedinca * Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika) * Primedbe na kvalitet ophođenja i komunika...
U slučaju da je uređaj nov, korisnik svoja zakonska prava ostvaruje u maloprodaji gde je uredjaj kupljen, a sve u zakonskim okvirima koje nalaže Zakon o zaštiti potrošača. Pod " novim uređajem" se podrazumeva šest meseci od dana kupovine, kako je zakons...
Uslovi garancije svakog proizvođača navedeni su na overenom garantnom listu proizvodjača koji ste dobili uz kupljeni proizvod. Garancija proizvoda se ne odnosi na zloupotrebu, oštećenje, nemar ili oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom. Bližu definiciju...